Selger": Spa-hotell Velvære AS, org nr 981668316 med adresse Vågavegen 44, 4130 Hjelmeland.

"Kjøper": Den som betaler gavekortet hos Spa-hotell Velvære AS sin nettbutikk.

"Mottaker": Den som Kjøper velger å gi gavekortet videre til, eventuelt Kjøper selv dersom gavekortet ikke blir gitt videre.

  1. Gavekortet kan benyttes til hel eller delvis betaling av alle hotellets tjenester og produkter.
  2. Gavekortet betales i sin helhet umiddelbart før levering og kvittering leveres elektronisk til Kjøper (via epost) med ordrenummer. Innen 12 timer etter kjøpet får kjøper en epost med et numerert gavekort i pdf-format. Kjøper er selv ansvarlig for å printe ut gavekortet.
  3. Gavekortet kan ikke byttes til kontanter
  4. Gavekortet må benyttes innen 1 år etter kjøpsdato.
  5. Selger påtar seg ikke noe ansvar for stjålet, uautorisert bruk, mistet eller på annen måte bortkommet gavekort. Kjøper er selv ansvarlig for at oppgitt e-post er korrekt og er også ansvarlig for at Mottager lovlig kan benytte gavekortet.
  6. Selger påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med gavekort som av ulike årsaker ikke lar seg benytte. Kjøper er ansvarlig for å gjøre Mottaker oppmerksom på de vilkår som gjelder for gavekortet.
  7. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av gavekort, og Kjøper samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse.
  8. Kjøp av gavekort for bruk i næringsøyemed er ikke tillatt.
  9. Videresalg av gavekort er ikke tillatt.
  10. Spa-hotell Velvære står fritt til å endre vilkårene for kjøp og bruk av gavekort.

Salgsbetingelser

Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer, produkter og tjenester fra vår butikk til forbrukeren. Vilkårene utgjør sammen med din bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse.

For å kunne handle i vår butikk må du ha fylt 18 år.


Parter

Selger:

Informasjon om selger og kontaktinformasjon vil du finne i butikken, samt eventuelle "Om oss" sider, kvitteringer og ordrebekreftelser og blir i det følgende benevnt "oss" eller "vi".

Kjøper:

Den person som er oppgitt som kjøper med personalia i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter (rekkefølge kan avvike avhengig av salgskanal):

Produktliste

Valg av produkt(er)

Handlekurven

Valg av forsendelses- og betalingsmåte

Eventuell registrering

Kontroll av bestillingen

Bekreftelse av bestillingen

Oppgjørsform og kontroll

Mottak av ordrebekreftelse

Utsendt ordrebekreftelse

Utsendt kvittering og forsendelsesinformasjon


Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss på vår server via bestillingsløpet. Vi er forpliktet og bundet til din bestilling så fremt den ikke avviker fra våre tilbud, priser, markedsføring eller annen måte uhensiktsmessig benyttes. Ved mottak av din bestilling vil vi bekrefte ordre automatisk. Vi ber deg lese igjennom ordrebekreftelsen nøye for å forsikre deg om at den er i henhold til din bestilling. Du vil få en kvittering ved forsendelse av varer automatisk eller vedlagt i pakken avhengig av oppgjørsform.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Det vil alltid være et mål at alle opplysninger gitt av oss er korrekte og at all informasjon er i henhold til de faktiske forhold. Vi må imidlertid ta forbehold om skrivefeil, trykkfeil eller feilaktig prising. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i nettbutikk eller markedsføring. Du vil få muligheten til å akseptere eventuelle nye oppdaterte tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom tilgjengelige oppgjørsformer(som bank- eller kredittkort). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert fjernes. Vær oppmerksom på at hverken reservasjon eller tilbaketrekking av reservasjon vil fremkomme på din kontoutskrift.

Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

- du har samtykket i utleveringen, eller

- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Salgsforbehold.

Vi tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider eller markedsføring.

Betaling, sikkerhet og personvern

Her finner du viktig informasjon om betaling og personvern.

Betaling

Vi bruker betalingsformidlere som leverer trygge, sikre og stabile løsninger. Vi bruker sikkerhetsstandard 3D Secure, SSL, Verified by Visa og MasterCard Secure Code. Betalingssidene er kryptert og sikret, slik at ingen kan se din kortinformasjon, heller ikke vi. Det kan også finnes andre oppgjørsformer som PayPal, faktura eller kontantkjøp hos oss.

Personvern og sikkerhet

Du må oppgi nødvendig personalia som kunde for å handle hos oss. Dette slik at vi skal ha tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre oppgjør og forsendelse av varer. Du kan bli bedt om å registrere deg. Når du har registrert deg er det raskere og enklere for deg neste gang du skal handle. Din personlige informasjon lagres (ikke betalingsinformasjon), slik at du slipper å skrive inn dette ved neste handel.

Detaljer som kortopplysninger og passord blir kryptert og oppbevart så lenge det er hensiktsmessig for vår kundeoppfølging, minimum ut garanti- og reklamasjonstiden.

Annen informasjon

I tillegg til den informasjonen du legger inn hvis du registrerer deg som kunde hos oss vil vi kunne se:

Hvilke av våre nettsider du har besøkt og når

Hvilken nettleser du bruker

Hvilken IP-adresse du har

Hvilket geografisk område du kommer fra


Opplysningene anvendes kun internt i forbindelse med eventuell statistikk, løsningsforbedring og teknisk drift av løsningen

Andre aktører

Vi benytter en nettbutikk levert av OKB AS (www.okb.no) fra nettstedet tabetalt.no. OKB AS har tilgang til dine trafikkdata, persondata og kjøpsdata. OKB AS vil aldri tilgjengeliggjøre disse opplysningen til andre parter, med unntak av på oppfordring av myndigheter ved anmeldte lovbrudd. Les om OKB AS's betingelser og forpliktelser på tabetalt.no.